Ankenævn for biler

Vi gør hvad der står i vores magt for, at leve op til vort moto "en bilhandel i bliver glade for" men skulle det alligevel ske, at vi ikke kan blive enige, kan du indbringe tvisten for det alternative tvistløsningsorgan.

Se mere på www.bilklage.dk

Det siger loven

§ 4. erhvervsdrivende skal give forbrugerne information om det alternative tvistløsningsorgan, jf. stk. 3, hvortil forbrugeren kan indbringe en tvist mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren. Informationen skal indeholde oplysninger om tvistløsningsorganets adresse og hjemmeside. Informationen skal være klar, forståelig og lettilgængelig på den erhvervsdrivendes hjemmeside, hvis en sådan findes, og, hvis det er relevant, i de generelle aftalevilkår.